PÍSEK
Kino Portyč:
20.00 Walesa – Člověk naděje
Příběh Lecha Walesy, muže, který i nám vrátil svobodu. Vstupné 90 Kč.

Sladovna – Malá galerie:
17.00 František Domin – Písek a okolí
Vernisáž výstavy fotografií.

VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek:
17.00 Komentovaná prohlídka botanické zahrady
Specializovaná na stromy a keře.

Divadlo Fráni Šrámka:
19.00 4tet Koncert.

MILEVSKO
Kino Bios „eM":
20.00 Jedna za všechny
Komedie. Vstupné 100 Kč.

Dům kultury:
18.00 Školní akademie
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko.

Galerie M:
17.00 Metamorfózy
Vernisáž výstavy obrazů Jozefa Švače z Písku.