DNES (21. února)

PÍSEK

Sladovna:
17.00 FOTBALOVÉ DENÍKY
Listování s Lukášem
Hejlíkem.
Kino Portyč:
17.30 T2 TRAINSPOTTING
20.00 LÉK NA ŽIVOT
Kavárna Psychiatrické nemocnice:
17.00 POROD
Beseda s primářem
Michalem Turkem.
Městská knihovna:
17.30 SEMÍNKAŘENÍ
Přednáška biozahradníka Františka Langmajera.

MILEVSKO

DDM:
9.00 LINORYT
Zkouška grafické techniky.
Dům kultury:
9.00 ZMĚNY DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ
Přednáška Jaroslava
Tollingera.
18.00 ZA KRAJANY DO BANÁTU
Turistická beseda se
Zdeňkem Kučerou.

ZÍTRA (22. února)

PÍSEK

Kino Portyč:
15.00 TROLLOVÉ
17.30 ZLATO
20.00 MLČENÍ

MILEVSKO

Dům kultury:
9.00 VÝROBA MINI ČEPIČEK
Prázdninová dílna.
DDM:
9.00 TVORBA S HLÍNOU
Tvořivá dílna.