DNES (20. února)

PÍSEK

Městská knihovna:
15.00 TVOŘIVÁ KLUBOVNA
Kreativní dílna pro děti mladšího školního věku.
16.00 DOBRÁ POMOC
Kino Portyč:
16.00 ZPÍVEJ
17.30 LÉK NA ŽIVOT
20.00 T2 TRAINSPOTTING

MILEVSKO

DDM:
PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY
Malování na sklo, dekupáž, pletení z papíru.
9.00 TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Městská knihovna:
13.00 PTAČÍ KAMARÁDI
Povídání Pavly Mikotové.

ZÍTRA (21. února)

PÍSEK

Kino Portyč:
17.30 T2 TRAINSPOTTING
20.00 LÉK NA ŽIVOT
Sladovna:
17.00 FOTBALOVÉ DENÍKY
LiStOVáNí s Lukášem
Hejlíkem.
Kavárna Psychiatrické nemocnice:
17.00 POROD
Beseda s primářem
Michalem Turkem.
Městská knihovna:
17.30 SEMÍNKAŘENÍ
Přednáška biozahradníka Františka Langmajera.

MILEVSKO

Dům kultury:
9.00 ZMĚNY DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ
Přednáška Jaroslava
Tollingera.
18.00 ZA KRAJANY DO BANÁTU
Turistická beseda se
Zdeňkem Kučerou.
DDM:
9.00 LINORYT
Zkouška grafické techniky.