od 8 do 10.30 hodin

MUDr. Brigita Bardová

Tyršova 63, Písek

tel. 382 214 668