DNES
PÍSEK
Sladovna:
14.00 OTEVŘENÉ VÝTVARNÉ DÍLNY
Hraní a tvoření.
Městská knihovna:
16.30 RELAXAČNÍ POSEZENÍ
Pod vedením p. Škrnové.
Kino Portyč:
17.30 XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
20.00 LA LA LAND
MILEVSKO
Klub důchodců:
14.00 BESÍDKA PRO SENIORY
Účinkuje ZUŠ Milevsko.

ZÍTRA
PÍSEK
Divadlo Fráni Šrámka:
19.00 PAVEL DOBEŠ
Koncert.
Prácheňské muzeum:
16.00 PROMĚNY PÍSKU
NA FOTOGRAFIÍCH ALOISE NĚMCE
Přednáška.
Městská knihovna:
17.00 ČTENÁŘSKÝ KLUB
Debatní setkání rodičů nad zajímavými knihami s Hanou Mankovou.
16.00 MLUV ČESKY
Nízkoprahový kurz češtiny.
16.00 KARIÉRNÍ PORADNA
Kino Portyč:
17.30 PSÍ POSLÁNÍ
Komediální drama.
20.00 RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
Akční horor.
MILEVSKO
Milevské kino:
20.00 RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA