Patří k tomu nejcennějšímu, co v Milevském muzeu mají. Dva staré bohoslužebné kalichy ze 14. století se už do suterénních prostor v muzeu nevrátí. Nesvědčilo jim tamější vlhké klima. Čeká je restaurování a příští měsíc se do muzea zase vrátí.

Ovšem na jiné místo a do nové vitríny, jak upřesňuje ředitel Vladimír Šindelář. „V průběhu listopadu už budou moci opět návštěvníci muzea spatřit vzácné kalichy, v obnovené kráse a v pěkné a bezpečné vitríně," potvrdil.

Jak restaurování kalichů, přičemž ten starší pocházející z první poloviny 14. století je patrně jedním z nejstarších kalichů v českých zemích, tak i pancéřová vitrína vyjdou na desítky tisíc korun. V případě restaurování to konkrétně bude čtyřicet tisíc korun, u vitríny ještě o 15 tisíc víc.

Muzejníci na obě akce získali grant Jihočeského kraje. Podporu na dofinancování poslalo i město. „Restaurování kalichů jsme schopni dofinancovat, ale na pořízení pancéřové vitríny by nám nějaké peníze chyběly, zejména, když se nám už letos na jaře finanční rozpočet zkrátil. Proto jsme požádali zřizovatele o navýšení provozního rozpočtu. Městské radě jsme podrobně vysvětlili, oč se jedná, a setkali jsme se s pochopením," řekl ředitel.

Starosta Ivan Radosta podotkl, že navýšili muzeu provozní dotaci o 24 tisíc korun. „Kalichy mají vysokou cenu a je v našem zájmu, aby nám je někdo neukradl," zdůraznil starosta Ivan Radosta a dodal, že o navýšení dotace rozhodli jednohlasně.

V nové muzejní expozici byly oba kalichy vystaveny ve stálé expozici v prostorách suterénu, nově budou v přízemí, kde je to podle starosty s bezpečností horší než v suterénu. A proto je nutný i nákup nové bezpečnostní vitríny.

Muzejníci po roce zjistili a restaurátor pak jejich domněnku potvrdil, že klima suterénu kalichům nesvědčí. Proto byly uloženy do depozitáře a čekají na odborné restaurování.


Expozice
suterén: je věnován nejstarším dějinám města

přízemí: jsou zde vystaveny památky na dějiny města a částečně i kláštera od 16. století až do poloviny 20. století

první patro: je koncipováno jako muzeum pro celou rodinu. Je tu vojenský sál, světnice naší babičky a loutkový salonek

druhé patro: slouží k pořádání krátkodobých výstav. Nyní se jedná o výstavu Dýmka v proměnách času