Vývoj:
Město Písek se po dlouhých soudních sporech stalo opět majitelem severní i jižní části bývalých kasáren. Vypsalo kombinovanou soutěž, kde oslovilo jak architekty, tak i developery, aby navrhli, cos areálem. Porota vybrala od každého jeden návrh. Rada výběr posvětila, konalo se i veřejné projednání. Konečné slovo však budou mít zastupitelé.

Jedná se velmi zásadní lokalitu pro město, kde je zatím jedinou jistotou, že zde vyroste nová sportovní hala. „Vznikne zcela nová čtvrť Písku, kde může podle odhadů žít až tři a půl tisíce lidí,“ konstatovala místostarostka Písku Petra Trambová s tím, že o tak velké území se nemůže postarat město samo. O tom, jakou měrou se bude Písek na lokalitě podílet a zda či jaký prostor dostane developer, se bude teprve jednat. „Jisté je, že musíme minimálně vyřešit dopravní napojení lokality. To požaduje i developer,“ doplnila Petra Trambová.

Starostka Eva Vanžurová dodala, že město jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic a Jihočeským krajem o pomoci s dopravním napojením, které bude pro budoucí rozvoj areálu zcela zásadní.

V lokalitě by kromě víceúčelové haly měly vzniknout byty, komerční prostory, parkoviště či park.