Chodník vedoucí z města končí u železničního přejezdu a dál už lidé jdou po okrajích místní komunikace. Velké nebezpečí číhá zejména před zatáčkou a za ní.

Když zde před časem silničáři začali s instalací svodidel, obyvatelům došla trpělivost. Svodidla sice znamenala větší bezpečí pro řidiče. Nikoliv však pro chodce. „Asi začneme trénovat skok vysoký. Abychom uhnuli autům, budeme zřejmě muset skákat přes svodidla,“ poznamenala tehdy Helena Titlbachová, jedna z obyvatelek Putimské Vysoké.

Téměř 70 občanů se podepsalo pod petici požadující vybudování chodníku. Osud petice Písecký deník průběžně sledoval. Odbor dopravy městského úřadu zastavil osazování svodidel a uložil odstranit svodidla již vybudována po pravé straně komunikace.

Ještě letos by se lidé z Putimské Vysoké měli dočkat chodníku. „Studie počítá s tím že vznikne po pravé straně a od komunikace ho oddělí zelený pás. Požádali jsme o finanční příspěvek vlastníka komunikace Jihočeský kraj, ale bez úspěchu. Dá ale bezplatně pozemek,“ uvedl starosta Písku Ondřej Veselý (ČSSD).

Do studie se musí ještě zapracovat připomínky Policie ČR, jako je napojení na chodník u železničního přejezdu nebo odvodnění komunikace.

Chodník bude stát 2,2 milionu korun. V letošním rozpočtu částka není, proto bude zastupitelům předložen návrh na rozpočtovou změnu.