Vzhled návsi v Jamném zlepšila i zpevněná plocha pod nádobami na tříděný odpad a upravené prostranství před pohostinstvím. „Celkové náklady byly necelé dva miliony korun. Na tuto akci jsme získali téměř milion korun z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj,“ informoval starosta Záhoří Petr Kápl.