Devadesát osm písemných vyjádření obdrželo město, když se veřejnosti ptalo na chystané úpravy rekreační lokality U Vodáka. Už po veřejném projednání studie v restauraci U Malířských bylo jasné, že postoj především místních lidí je odmítavý, a písemné připomínky to jen potvrdily.

Téměř všichni, kdo se ke studii vyjádřili, odmítají parkování, pěší trasy, ohniště, toalety, kontejnery na odpad, lavice a stoly či jakékoli herní prvky pro děti. Naopak navrhují pouze zintenzivnit údržbu, tedy například častěji sekat, vysázet zde ovocný sad, přidat dřevěné lavičky, případně nechat udělat biologický průzkum lokality.

Vyhodnocení připomínek projednali zastupitelé na svém čtvrtečním jednání. Žádné usnesení však zatím nepřijali, i když jedno navrhoval zastupitel a předseda komise životního prostředí Marek Anděl – neschválit úpravy podle studie a schválit změny podle lidí, tedy ovocný sad, lavičky a častější sečení. „Pokud nebudeme postupovat podle studie, nebude třeba ani biologický průzkum. Ten bude jen stát hromadu peněz,“ poznamenal Marek Anděl. Jeho návrh neprošel, a tak se k tématu lokality U Vodáka zastupitelé ještě vrátí.

Další veřejné projednání, kde se lidé dozví právě výstup z připomínek či další postup, se koná ve středu 28. srpna od 18 hodin ve Sladovně. Pořádá ho spolek Voda a zeleň v Písku.