„Náměty, prosím, sdělte do 15. srpna písemně odboru správy majetku, případně na e-mailovou adresu vaclav.kaifer@mupisek.cz," sdělil Jan Tůma, vedoucí odboru správy majetku MÚ Písek.

Místostarosta města Josef Knot by jeden z objektů – bývalou obchodní akademii – nejraději prodal. „Z výtěžku prodeje by se pak daly financovat rekonstrukce objektů v majetku města, pokud se nepodaří nalézt vhodného investora," podotkl. Například radní Rudolf Tyll by si zde uměl představit bytový dům.

S jakými nápady přijdou obyvatelé města a zda se vůbec zapojí do rozhodování o budoucí podobě budov, se ukáže v následujících týdnech.

Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním jednání rozdělení objektů ve svém majetku na strategické, potřebné a nepotřebné. Všechny zmíněné čtyři budovy jsou zařazené do strategických.

O jaké domy jde?

Karlova ulice čp. 111 (bývalá obchodní akademie)
Karlova ulice čp. 108 (bývalá budova Agrobanky)
ulice Fráni Šrámka čp. 131 a čp. 134 (dům U koulí), Na Bakalářích čp. 128 (ZUŠ)
Alšovo náměstí čp. 85 (městská knihovna)