Co pro vás znamená, že jste se stal krajským zastupitelem?
Velice si vážím toho, že jako starosta z tak malé obce, jakou Kovářov je, jsem se stal krajským zastupitelem. Chtěl bych všem voličům poděkovat, že jsem dostal téměř jedenáct set preferenčních hlasů.

Kolik vám jich dali Kovářovští?
Teď nevím, ale v Kovářově Jihočeši 2012 uspěli, získali zhruba 33 procent a vyhráli.

Překvapilo mě, že v některých malých obcích na Českobudějovicku měli Jihočeši jen pět procent hlasů. Čím si vysvětlujete tyhle rozdíly?
Jsme na Písecku, bavme se o Písku. Na okrese jsme byli druzí. Myslím si, že výsledek ovlivňují velká města, ve kterých jsme vedli kontaktní kampaň, byli jsme mezi lidmi, hovořili s nimi a předávali jim materiály. Na tyto menší územní celky se nedostává. Tam kampaň byla jenom plakátovací. Celou jsme ji vedli z vlastních peněz, skládali jsme se na ni, tudíž nemůžeme mít balonky a další věci. Ale myslím si, že o tom to není, jde o to, aby lidé věděli, co chceme.

Říkáte, že je velký úspěch, že se starosta z obce, jakou je Kovářov, dostane do zastupitelstva. Řekněme, že jsem obyvatelka vaší obce. Mám šanci, že prosadíte v zastupitelstvu moje zájmy?
Myslím si, že o to nám jde všem, kteří se do zastupitelstva dostali, a vůbec celému hnuté Jihočeši 2012. Sestavili jsme velice podrobný program pro čtyřleté funkční období a myslím si, že hovoříme od samého začátku o tom, že je třeba vrátit politiku do veřejného prostoru. Pod tím si můžeme  představit to, že je třeba naslouchat veřejnosti. Mým krédem je samozřejmě nezapomínat na voliče ve velkých městech, ale já jsem z venkova, proto je mojí prioritou venkov. Myslím si, že celou dobu, co dělám starostu, se o něj starám. Vždycky venkov prosazuji a prosazovat ho budu dál.

Co tedy trápí dnešní venkov?
Na Milevsku je to dopravní obslužnost. Domnívám se, že projekt, který kritizuji od samého začátku – autobusy na zavolání – se neosvědčil. Přišla na to i koaliční vláda na kraji, konkrétně ODS. Teď už musím říci bývalý náměstek hejtmana Václav Král, který naposledy radě předkládal omezení tohoto systému o třicet až čtyřicet procent. To svědčí o tom, že projekt nebyl tak bombastický, jak píšou a představují si.

Jihočeský kraj ale stále tvrdí, že se jim systém osvědčil, a proto ho rozšíří na Kaplicko.

Tenhle záměr je. Když si vezmete, že se za rok svezlo autobusy na zavolání sedm tisíc dvě stě obyvatel, kraj tady jasně doplácí na to, že kilometry, které ujede, jsou dotovány. Proto se linky rušily. Dopravní obslužnost, to je jen jeden z problémů.

Myslím si, že silnice třetí a čtvrté třídy si zasluhují velkou pozornost. V letošním roce, teď před volbami, se narychlo v Jihočeském kraji opravilo zhruba za sedm set milionů těchto silnic. Tři roky trvalo, než se vysoutěžily firmy, které to udělaly.  Přesto si myslím, že silnic, které opravu potřebují, zůstává ještě dost. A to je jedna z priorit.

Dále se domnívám, že je třeba klást důraz na lékařskou službu první pomoci. Po Jihočeském kraji je jich zhruba devatenáct. Poslední rozhodnutí bylo takové, že by se služba měla zúžit na sedm stanovišť. Myslím, že je to málo a že by pohotovosti měly být podporovány. Ne každé sídlo má tak rychlou dostupnost, aby se dostalo do centra, kde je nemocnice. Proto by pohotovost měla být ve městech, jako je konkrétně Milevsko, aby spádová oblast Chyšecka nebo Kovářovska měla dostupnost první pomoci tady.

Dá se říci, že tyhle problémy pro vás byly motivací, abyste šel do voleb?
Jedna z věcí to byla. Hlavně mi ale vadilo nespravedlivé přerozdělování evropských peněz z Regionálního operačního programu. Proto jsem se rozhodl, že chci svým názorem hájit venkov. Obce do pěti set obyvatel měly takzvaný Program rozvoje venkova a my nad pět set obyvatel jsme spadali do Regionálního operačního programu.  My jsme žádali asi šestkrát a ani jednou jsme neuspěli. Napřed nám vytýkali finanční zdraví, pak policie zjistila, že přidělování peněz bylo ovlivňováno. Na druhou stranu jsme trpěli na to, že nás města trochu vysála. Tam šly peníze. Já proti městům nic nemám. Jsou to určitá centra. Například České Budějovice vždycky budou metropolí jižních Čechy a peníze tam jít musí, stejně jako do Písku nebo Tábora. Ale myslím, že finanční prostředky  nebyly hospodárně přerozdělovány z toho důvodů, že jsou projekty, které si můžeme srovnat a postavit vedle sebe. Proč se z evropských peněz, a dám příklad, dělá kilometr silnice za dva a půl milionu, když reálná cena je někde kolem milionu a půl?

Takže to byla ta motivace?
Ohromná. Z toho důvodu myslím, že vzniklo i hnutí Jihočeši 2012, protože ho nezaložili žádní odpadlíci z ODS, ale lidé, kteří neměli žádnou politickou příslušnost a byli z malých politických celků jako Kovářov, Mladá Vožice a další.