Ta budou odstraněna drobným zásahem do jízdního řádu linek již od pondělí 18. ledna. „Nezaznamenali jsme výrazné množství zpětné vazby od cestujících, přesto jsou všechny jejich připomínky zaznamenávány do databáze, vyhodnocovány a váhově ohodnoceny. Z tohoto vyplývá i plán postupných úprav, které jsou malého rozsahu. Drobné změny budou realizovány podle harmonogramu, k prvním dojde již 18. ledna, další budou v plánu přibližně od února a zbylé úpravy, pokud budou nutné, se plánují až po důkladném vyhodnocení, tedy při změně jízdních řádů v červnu nebo prosinci,“ řekl garant mobility organizační složky Smart Písek Patrik Horažďovský.

Pro termín 18. 1. 2021 jsou naplánovány tyto úpravy:

Linka 1:

- Spoj 1 bude o 10 minut na svém odjezdu posunut tak, aby bylo možné stihnout vlakový spoj do Českých Budějovic s odjezdem v 6:52. Odjezd z Vlakového nádraží je proto již v 6:20.

- Spoj 10 s odjezdem z Vlakového nádraží ve 14:15 ve směru Strakonická bude odjíždět již 14:13 a bude obsluhovat zastávku Hradišťská, zbytek spoje je totožný. (Dočasné řešení pro obsluhu zóny JITEX z důvodu výluky v Zeyerově ulici).

- Zavádí se obsluha zastávky U autobusového nádraží pro všechny spoje s odjezdem z Vlakového nádraží ve směru Strakonická.

Linka 2:

- vytvořen nový spoj Hradiště – Nemocnice v So a Ne s odjezdem z Hradiště v 6:15 a návazností na linku 1 spoj 1, standardně v zastávce Nemocnice.

Linka 6:

- Zavedení vloženého spoje s odjezdem v 8:30 ze zastávky Hradiště s trasou pouze do zastávky U Autobusového nádraží.

- Zavedení spoje s odjezdem v 9:52 z Hradiště (v 10:00 na Vlakovém nádraží, čímž je dosažen takt půl hodiny v prokladu s linkou 1) do zastávky Dvořákova.

- Zavedení spoje s odjezdem v 10:20 ze zastávky Dvořákova do zastávky Hradiště.

- Posunutí odjezdu času spoje 2 o 5 minut, čas odjezdu ze zastávky Nezamyslova je v 5:20 (toto opatření bude zavedeno v závislosti na interních krocích, možné zavedení v pozdějších úpravách nikoliv od 18.1.)

- Bude zajištěn garantovaný přestup mezi spoji linky 5 a linky 6 v zastávce Budovcova u spojů s příjezdem v 5:30, respektive 5:32 do zastávky Budovcova.

- Bude zajištěn garantovaný přestup mezi spoji linky 5 a linky 3 v zastávce Budovcova u spojů s příjezdem v 6:26, respektive 6:27 do zastávky Budovcova.

„Díky těmto změnám se podaří vyhovět připomínkám cestujících, které se týkaly například návaznosti spojů, obsluhy zóny JITEX nebo chybějícího spoje na lince 6 v dopoledních hodinách, jeho doplnění přinese možné spojení s Hradištěm, Velkým náměstím i spojení oblasti Na Houpačkách s centrem města. Bude více času pro docházku v oblasti nádraží a vyřeší se tak některé nedostatky zjištěné pozorováním provozu,“ poznamenal Patrik Horažďovský.

Vzhledem k časové náročnosti nutné k provedení změn je v další fázi snahou řešit zejména zpožďování spojů v síti MHD a tím způsobovaným problémům, doplnění chybějících spojů například do průmyslové zóny a oblasti Smrkovic v podvečerních hodinách a další úpravy, které doplní změny z předpokládané úpravy z 18. ledna. Následné úpravy, pokud budou nutné, se budou řešit až na základě vyhodnocení dlouhodobého průzkumu, který se bude realizovat v první polovině roku.

„Děkuji za pochopení, za shovívavost a trpělivost při budování písecké městské hromadné dopravy a zároveň děkuji za poskytnutí relevantní zpětné vazby," dodal Patrik Horažďovský.

Připomínky k novým jízdním řádům je možné poslat na e-mail mhd@mupisek.cz nebo zavolat na telefonní číslo 382 330 643, kde je záznamník, na který se sdělení nahraje a vzkaz bude postoupen odpovědným pracovníkům.

Petra Měšťanová, mluvčí písecké radnice