Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

18. 3. Vlasta Vartecká, Písek - 58 let

19. 3. Juraj Boroš, Písek - 54 let

23. 3. Michal Andrlíček, Písek - 50 let

23. 3. Blanka Strusková, České Budějovice - 91 let

Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:

19. 3. Jarmila Soukupová, Zalužany - 88 let

Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

17. 3. Marcel Koutník, Písek - 50 let

18. 3. Jiří Pekař, Zlivice - 88 let

22. 3. Pavel Novotný, Písek - 76 let

23. 3. Božena Slavíková, Kožlí - 97 let

23. 3. Karel Kotápiš, Zvíkovské Podhradí - 69 let

Pohřební služba Městské služby Písek:

20. 3. Jana Moravová, Nová Vráž - 74 let

20. 3. Lukáš Dominik Šťastný, Písek - 23 let

24. 3. Blažena Hejtmánková, Písek - 85 let

Pohřební služba Milevsko:

20. 3. Karla Letňanská, Hrejkovice - 86 let

21. 3. Věroslava Panochová, Zbelítov - 72 let

22. 3. Božena Podzimková, Milevsko - 89 let

23. 3. František Dvořák, Milevsko - 72 let

23. 3. Anna Boušková, Borovany - 81 let

24. 3. Jan Hudec, Stehlovice - 93 let

24. 3. Marie Slabá, Kučeř - 57 let