Jak přiblížil mluvčí jihočeských celníků poručík Radek Kréda, u všech 102 cizinců vzniklo podezření z výkonu nelegální práce podle zákona o zaměstnanosti. "Zároveň celníci měli také podezření z nesplnění informační povinnosti zaměstnavatele podle téhož zákona, jelikož nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce zaměstnavatel neinformoval příslušnou krajskou pobočku úřadu práce," vysvětlil.

Ilustrační foto.
Meteorologové varují před silným větrem a sněhovými jazyky na jihu Čech

Zjištěná porušení budou pracovníci celního úřadu postupovat oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce k projednání. "V rámci správního řízení lze za porušení zákona uložit fyzické osobě sankci až pět milionů korun a právnické osobě až do výše deset milionů korun," vyčíslil mluvčí.

Kontrola zaměstnávání cizinců je jednou z mnoha kompetencí, které podle Krédy Celní správa České republiky vykonává. "Cílem těchto pravidelných kontrol je odhalení umožnění výkonu nelegální práce ze strany zaměstnavatelů, jehož důsledkem je neplacení daně z příjmů fyzických i právnických osob a rovněž odvodů na sociálním a zdravotním pojištění," shrnul poručík.

V loňském roce podle něj uspořádali pracovníci Dohledu nad subjekty na jihu Čech celkem 14 kontrol v oblasti zaměstnávání zahraničních osob, v letošním roce hodlají v této činnosti s podobnou intenzitou pokračovat.

Shrnutí, která zákonná ustanovení jsou porušována (z pohledu výkonu kontroly celními orgány jsou to dvě hlediska):
- ustanovení §5 zákona o zaměstnanosti - výkon „nelegální práce“ – pojem nelegální práce je přímo zákonem definován – tedy výkon zaměstnání bez jakéhokoli povolení, bez pracovního pracovní či obdobné smlouvy apod. a může se týkat i občana České republiky.
- ustanovení § 87 uvedeného zákona - tzv. informační povinnost, která se týká zaměstnávání cizinců. Zde je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost nahlásit nejpozději v den počátku výkonu práce zaměstnance cizí státní příslušnosti místně příslušnému úřadu práce.

"Při prováděných kontrolách často bývá zjištěn souběh těchto porušení, jako tomu bylo i v tomto případě. Tedy jednak umožnění nelegálního výkonu práce a jednak nesplnění informační povinnosti," dodal Radek Kréda.

Dinosauři na českobudějovickém výstavišti.
OBRAZEM: Vládci druhohor jsou zpět. Budějovické výstaviště obsadili dinosauři

Zákon podle něj ještě rozlišuje výkon nelegální práce a splnění informační povinnosti u občana cizí státní příslušnosti (Ukrajina, Moldávie apod.) a splnění informační povinnosti u občana Evropské unie. "I u občana Evropské unie totiž platí informační povinnost zaměstnavatele vůči místně příslušnému úřadu práce," uzavřel mluvčí.