Jihočeský kraj chystá pro rok 2024 investice do výstavby a modernizace silnic a mostů za 2,032 miliardy korun. Do oprav těch stávajících pak půjde dalších 628 milionů, z čehož 376 milionů získá kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Plných 2,660 miliard se tak v roce 2024 promění v celkem 60 dopravních akcí u silnic II. a III. tříd Jihočeského kraje. Pracovat se bude na 16 mostech či 16 rekonstrukcích silnic a přestavbách křižovatek. Opraveno a modernizováno pak bude 28 silničních úseků v celkové délce 60 km.

„Kvalitní silnice jsou naší prioritou. Každý den se po nich hlavně Jihočeši vydávají za prací, zábavou, k rodinám či blízkým. Chceme, aby jejich cesta byla pohodlná a bezpečná,“ uvedl za vedení kraje náměstek hejtmana pro oblast investic Tomáš Hajdušek.

Modernizaci dopravní infrastruktury Jihočeský kraj provádí vždy v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic či Správou železnic tak, aby stavební uzavírky a dopravní výluky obtěžovaly jihočeské řidiče jen v nezbytné míře. „Nechceme, aby Jihočeši trávili svůj čas na cestách déle, než musí. Každá minuta, kdy můžeme být se svou rodinou má svou cenu. Proto stavby pečlivě plánujeme tak, aby se z našich silnic nestalo jedno velké staveniště, kterému se dá jen s velkými obtížemi vyhnout,“ zdůraznil hejtman Martin Kuba.

Nad rámec výše uvedených plánovaných investic realizuje Jihočeský kraj také výstavbu obchvatu obce Žár a města Kaplice spolufinancovanou z prostředků Evropské unie IROP 2.

Nejvýznamnější akce, které bude Jihočeský kraj v roce 2024 realizovat (spolufinancované z EU):

Název akce: obchvat Kaplice

Novostavba se bude realizovat za úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby. Předpokládané stavební náklady celkem činí 210 milionů Kč. Zahájení stavby se předpokládá v tomto roce a dokončení v roce příštím.

Název akce: obchvat Žár

Novostavba byla zahájena minulý rok, uzavírky jsou úplné i částečné v návaznosti na etapy výstavby. Předpokládané stavební náklady dosahují celkem 192 milionů Kč. Dokončení se předpokládá letos.

Nejvýznamnější opravy, rekonstrukce a modernizace, které bude Jihočeský kraj v roce 2024 realizovat ze svého rozpočtu:

Název akce: rekonstrukce silnice II/406, Dačice - Slavonice

Rekonstrukce byla zahájena minulý rok, provázejí ji úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby. Předpokládané stavební náklady činí 160 milionů Kč. Hotovo má být tento rok.

Název akce: silnice II/141 - stoupací pruhy Libínské Sedlo

Rekonstrukce frekventované komunikace má být hotova zhruba v čase devět měsíců. Předpokládají se úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby a celkové náklady 68 milionů korun.

Název akce: zkapacitnění a úpravy křižovatky II/157 ulice do Mladého, 6. etapa

Novostavba v českobudějovické čtvrti Mladé souvisí se stavbou dálnice D3. Uzavírky se uskuteční v návaznosti na etapy výstavby a předpokládané náklady jsou 153 milionů Kč a doba realizace devět měsíců.

Název akce: modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hrady a Křižovatka silnic II/154 a III/15618, Nové Hrady

Novostavba a rekonstrukce změní příjezd do Nových Hradů a křižovatku před městem u benzinové pumpy. Uzavírky se budou realizovat podle potřeb akce. Předpokládané stavební náklady činí 84 milionů Kč. Akce má být dokončena letos.

Název akce: most evid. č. 121-007 přes Vltavu (Orlík)

Oprava mostu, který je ve špatném stavebně technickém stavu, uskuteční se za úplné uzavírky. Předpokládané stavební náklady činí 87 milionů Kč. Práce mají trvat osm měsíců, provádět se budou tento rok.

Další příklady akcí v realizaci (z rozpočtu JčK):

Název akce: křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov

Kvůli zvýšení bezpečnosti silničního provozu a špatnému stavebně technickému stavu vozovky se opraví křižovatka za částečných uzavírek. Předpokládané stavební náklady jsou 27 milionů Kč (spoluinvestorem je město Český Krumlov). Práce mají trvat čtyři měsíce.

Název akce: úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan

Připravuje se přestavba na okružní křižovatku. Důvodem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Akce je rozdělena na etapy a realizovat se bude po částech. Práce mají trvat šest měsíců a předpokládané náklady činí 31 milionů Kč.

Název akce: úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice – Stopařka

Přestavba známé křižovatky na okružní křižovatku se chystá letos kvůli zvýšení bezpečnosti provozu. Uskuteční se za částečných uzavírek. Předpokládané stavební náklady činí 25 milionů Kč.

Název akce: most přes Vltavu v Týně nad Vltavou

Rekonstrukce Nového mostu v Týně nad Vltavou byla zahájena v minulém roce. Jihočeský kraj o ní rozhodl kvůli zhoršujícímu se technickému stavu mostu. Akce probíhá za úplné uzavírky. Hotovo má být koncem léta v roce 2024. Náklady mají činit zhruba 200 milionů korun.