Albrechtice nad Vltavou na Písecku se staly Vesnicí roku Jihočeského kraje 2022. Tuto zprávu i s gratulací, jak se již stalo tradicí, zatelefonoval náměstek hejtmana Pavel Hroch starostovi obce Miroslavu Ušatému v pondělí 6. června. Obec s necelou tisícovkou obyvatel získala prestižní Zlatou stuhu za toto ocenění poprvé.

Moment překvapení se u starosty rázem proměnil ve velkou radost. „Je to velice milá zpráva a ze Zlaté stuhy se budeme radovat opravdu hodně, hodně a hodně dlouho,“ sděloval své první dojmy po telefonu Ušatý.

Stříbrnou příčku letos obsadil Mačkov na Strakonicku a bronz si odnesly Cehnice na Strakonicku. Do letošního 26. ročníku této soutěže se přihlásilo celkem 15 obcí. V letech 2020 a 2021 se vyhlašování Vesnice roku v celé České republice kvůli koronavirové pandemii nekonalo.

Desetičlenná hodnotící komise se usnesla, že si Albrechtice nad Vltavou první místo zasloužily zejména za realizaci zásadních investičních a infrastrukturních projektů v obci a místních částech, enviromentální výchovu mládeže a občanů ve spolupráci se základní školou, bohatý společenský a kulturní život. „Dále za podporu 20 spolků, začlenění dětí a mládeže do života vesnice, rozvíjení a udržování venkovské pospolitosti, péči o historické venkovské a sakrální stavby, například o unikátní kapličkový hřbitov a dlouhodobou úspěšnou spolupráci a podporu místních podnikatelských subjektů nebo vytváření podmínek pro venkovskou turistiku,“ upřesnil Hroch.

Cílem celorepublikové soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je pak podle Hrocha snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova jako takového. „Osobně vždy rád vidím, když je vesnička čistá a upravená, když se nezapomíná na sakrální památky. Klíčový je spolkový život a práce s dětmi. Řekl bych celková obecní pospolitost,“ doplnil náměstek hejtmana.

Další ocenění
Bílá stuha – za činnost mládeže: Čepřovice, okres Strakonice
Modrá stuha – za společenský život: Drahonice, okres Strakonice
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Mažice, okres Tábor (Odůvodnění: Za těsnou spolupráci obce Mažice s ekologickou rodinnou farmou u Čoudků. Udržování a rozvíjení místních lidových tradic ve vesnické památkové rezervaci. Rekultivaci brownfieldů a péči o veřejné prostranství. Vybudování Mažické naučné stezky na území obce a Borkovických blat.)
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Doudleby, okres České Budějovice (Odůvodnění: Dlouhodobá koncepční práce v oblasti životního prostředí a péči o významné prvky historické krajiny. Vysazení alejí, vybudování ptačí stezky a založení květnaté loučky.)
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích: Mičovice, okres Prachatice (Odůvodnění: Dobrovolná práce spolků přispívá k lepšímu vzhledu všech místních částí. Při investičních akcích občané a spolky pomáhají vlastní prací.)
Inovativní obec: Ševětín, okres České Budějovice (Odůvodnění: Za využívání alternativních zdrojů energie v obecních objektech – a zpracování bio odpadu v základní škole a následné využití.)
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova: 
Kategorie A: obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Kadov, okres Strakonice – za obnovu kulturní památky rekonstrukce tvrze.
Kategorie B: obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Chelčice, okres Strakonice – za zdařilou rekonstrukci objektu Chelčický domov sv. Linharta.
Kategorie C: nové venkovské stavby: Cehnice, okres Strakonice za výstavbu školky.
Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Albrechtice nad Vltavou, místní část Údraž, okres Písek
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: Bernartice, okres Písek

Čestná uznání
Borotín – za přeshraniční spolupráci při vybudování včelí stezky
Branice – charitativní akce ve spolupráci obce a tělovýchovné jednoty
Borovany – zapojení občanů a zemědělského subjektu do budování alejí v krajině
Kadov – podpora sportovních a rekreačních aktivit pro děti a mládež

Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Více naleznete na https://www.vesniceroku.cz/

Radek Šíma, Odbor kancelář hejtmana