Narodil se v roce 1971 v Pacově. Vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde získal v roce 1993 titul inženýra. V roce 2002 získal na téže univerzitě titul Ph.D., v roce 2009 dosáhl hodnosti docenta a profesorem v oboru Rybářství byl jmenován na Fakultě rybářství a ochrany vod JU v roce 2015.

V úterý 14. listopadu hlasoval Akademický senát Jihočeské univerzity o tom, kdo se stane kandidátem na rektora. Profesor Pavel Kozák dostal 32 hlasů od přítomných 36 členů senátu. Svůj mandát označil za mimořádně silný. Volbu teď musí potvrdit prezident republiky, který oficiálně rektora jmenuje. Funkční období nového rektora začíná 1. dubna 2024.

Kandidát ocenil podporu fakult

„V první řadě si nesmírně vážím důvěry, kterou ve mně vložili senátoři svou volbou, a dlouhodobé podpory děkanů jednotlivých fakult. Zvolení do funkce rektora beru jako obrovský osobní závazek,“ komentoval výsledek volby Pavel Kozák, který zároveň stručně nastínil svou vizi naplňování rektorského úřadu: „Chci rozvíjet moderní a konkurenceschopnou univerzitu, která bude transparentní v hospodaření, rozhodování a komunikaci s veřejností. Pro studenty musí být JU otázkou první volby pro svoji kvalitu vzdělávání a příjemné motivační prostředí. Chci posílit značku Jihočeské univerzity jak v regionu, tak na národní i mezinárodní úrovni. Pro region je Jihočeská univerzita unikátní svým vědeckým potenciálem a nezastupitelná v profesním vzdělávání pedagogů, zdravotníků, sociálních pracovníků, zemědělců a dalších profesí,“ uvedl Pavel Kozák. Následně zdůraznil i mezinárodní renomé, které univerzita má.

Zdroj: Edwin Otta

Jako dva pilíře své budoucí práce jmenoval Pavel Kozák servisní podporu rektorátu univerzity pro jednotlivé fakulty a pak zmíněné posílení značky Jihočeské univerzity navenek. Ohledně kandidatury na funkci rektora doplnil, že rozhodující pro její přijetí byla podpora všech fakult, na rozdíl od některých voleb v minulosti.

Pavel Kozák byl v letech 2009–2017 byl ředitelem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a zároveň vedoucím Laboratoře etologie ryb a raků. Od roku 2009, kdy byla založena Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, až do roku 2013 působil jako proděkan pro vnější vztahy a následně roku 2017 se stal děkanem fakulty, kterým je dodnes.