Jesle v mateřské škole Kytička v Jiráskově ulici zatím nevzniknou. Radní města nevyužívají možnou dotaci, kterou by město mohlo na rekonstrukci velké části školky a vybudování zařízení s kapacitou šestnácti míst získat.

Podle starosty Ivana Radosty by nebyla poptávka po jeslích velká. „Dlouhodobý zájem o jesle v Milevsku není, k mému překvapení," řekl.

Lenka Bečková, předsedkyně občanského sdružení Centrum mladé rodiny Milísek, které v Milevsku jesle provozuje sedmým rokem, si myslí pravý opak. „Určitě zájem o jesle je. My jsme měli letošní školní rok zapsaných 21 dětí a v loňském roce bylo zapsáno 26 dětí," uvedla Lenka Bečková.


Místostarosta Martin Třeštík upřesnil, že vycházeli ze stanovisek místních školek a odboru vnitřních věcí, kde mají školství na starosti. „Peníze na provoz, které bychom do toho museli vkládat, by asi nebyly úměrné tomu, co bychom získali," řekl Martin Třeštík. Argumentoval tím, že školky budou moci přijímat mladší děti či se obecně očekává mírné snižování počtu dětí. 
  

Lenka Bečková jako velkou výhodu jejich zařízení vidí v tom, že rodičům dávají možnost udržet si kontakt se zaměstnavatelem i zvolit si frekvenci docházky. Důležité podle ní také je, že rodiče mohou na pobyt dítěte uplatnit slevu na dani, která v roce 2016 činí zhruba deset tisíc korun. „Zároveň jsou jesle pro děti velmi přínosné, v rodinném a malém kolektivu maximálně patnácti dětí se naučí pracovat, získají hygienické a sebeobslužné návyky i dostatečnou individuální péči. Do mateřské školy přichází již plně připravené," vysvětlila Lenka Bečková z Milísku. Právě centrum Milísek, jehož zařízení navštěvují děti od jednoho do čtyř let, by mělo zájem jesle v Kytičce provozovat. Město centrum oslovilo ohledně možné spolupráce při vybudování jeslí a zajištění jejich provozu. Nakonec ji ale samo zavrhlo.

Podle starosty by bylo komplikované vše sladit.


Lenka Bečková je z rozhodnutí velmi překvapena. V současné době se chce podle svých slov s radními sejít a doložit jim zpracovanou analýzu potřebnosti a přínosu jeslí pro rodiče v Milevsku.

Jednou z úvah mezi vedením města a Milískem bylo, že by jesle mohl provozovat právě Milísek, který nyní sídlí v soukromém objektu v Sažinově ulici, a o náklady na provoz by se rovným dílem podělilo město a občanské sdružení.   

Náklady by celkově vyšly na více než jeden milion korun ročně, ale i polovina částky přišla radě města vysoká. „Radním se to vzhledem k tomu, že nemáme přesvědčivou informaci o tom, že bude o jesle poptávka, zdálo jako příliš velká zátěž," komentoval místostarosta, podle kterého je nyní vytvoření jeslí na mrtvém bodě.

Řekl ale, že budou hledat jiné možnosti. Za důležité považuje, aby byly jesle státem podporovány jako školky, kde stát hradí mzdy učitelů. „Pokud se něco podobného nevytvoří pro úroveň jeslí, bude pro města velmi obtížné, aby jesle zakládala," domnívá se Martin Třeštík.

V Milevsku městské jesle v minulosti fungovaly. Starosta Ivan Radosta jesle v Milísku bere za případnou konkurenci města. Jak ale řekl, je rád, že v Milevsku fungují.

Jesle v Písku
Písecké jesle přijímají děti zpravidla od jednoho do tří let. Rodiče platí pobytový příspěvek 91 korun za den a za stravu 29 korun. Kapacita jeslí je 55 dětí a je plná. Mají tu pořadník.