„Dodavatel, kterým je na základě výsledků výběrového řízení písecká společnost Casta dopravní stavby, dodržel plánovaný termín 
a již ukončil celkovou rekonstrukci vozovky a chodníků za jedenadvacet milionů korun," informovala Lenka Gareisová, tisková mluvčí Městských služeb Písek, které všechny komunikace v majetku města spravují. 
 Důkladnou rekonstrukci písecké Jeronýmovy ulice zahájenou letos 17. května si vyžádal špatný stavebně technický stav vozovky a chodníků a také stav zeleně. 

Rekonstrukce dnes otevřené komunikace v Jeronýmově ulici přispěla ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro motoristy i chodce. Na chodnících byly dřívější kamenné desky nahrazeny betonovou zámkovou dlažbou.

Starší a zdravotně postižení lidé jistě ocení skutečnost, že oba chodníky jsou bezbariérové a opatřené vodícími pásy pro slabozraké a nevidomé občany. „Ještě jsem neměla příležitost to vyzkoušet, ale určitě se tady bude dobře přejíždět s kočárkem. Dřívější obrubníky byly dost vysoké a občas jsem se bála, že mi dítě z kočárku vypadne. Teď už to snad bude bez problémů," pochvaluje si Alena Buriánková, která Jeronýmkou chodí od budovy hlavní pošty do Kollárovy ulice.

Nová vozovka zůstala stejně jako dříve jednosměrná, a to z Prokopovy do Kollárovy ulice. „Jízdní pruh je široký 3,5 metru 
a kromě toho je zde jednostranný parkovací pruh. Z Prokopovy ulice vede po levé straně a od vjezdu do ZŠ J. K. Tyla přechází na pravou stranu," vysvětlila Lenka Gareisová, mluvčí Městských služeb Písek.

Ke změnám dojde v parkování. V horní části Jeronýmovy ulice je nově terminál, který v době vyučování bude využívat základní škola. Jinak bude sloužit k běžnému parkování. Motoristé i chodci jistě ocení lepší osvětlení Jeronýmovy ulice. „Na jedenácti stožárech bylo ve výšce šesti metrů umístěno 22 nových svítidel. Lidé, kteří zde bydlí, nemusí mít obavy, že je osvětlení bude rušit. Na všech svítidlech jsou stínítka," uvedla Lenka Gareisová.

Zrakům motoristů i chodců a obyvatel ulice zůstává skryta rekonstrukce inženýrských sítí. Kanalizace z betonového potrubí byla vyměněna za novou z kameniny, kompletní výměnou prošly kanalizační přípojky i s dešťovými svody a vodovodní řad.

Kolem chodníků bylo šedesát javorů, některé bylo vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nutné pokácet, jiné se přesazovaly. „O zeleň však obyvatelé této ulice nepřišli. Nově zde byly vysazeny javory s kulovitou formou koruny vhodné do městského prostředí," doplnil Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí MÚ v Písku.