Při vzniku tohoto projektu v roce 2017 rada města považovala jako nejvhodnější z hlediska propojení obou pozic Víta Krále, aby bylo sídlo Živého Milevska v budově SMM. To se ale už tehdy nelíbilo například technickému pracovníkovi SMM Františku Zítkovi. „Už od začátku jsem z toho měl obavy. Posledních půl roku tady byly nesoulady, proto jsme sei se dvěma kolegy rozhodli z práce odejít,“ vysvětlil František Zítek, proč se obrátili na valnou hromadu. Dodal, že nepříjemnou situaci jednatel ukončil rezignací jako první. Společně s Vítem Králem se přesto shodují na tom, že SMM fungují dál běžným způsobem. Svůj odchod ze společnosti navrhl Vít Král k datu 31. prosince.

Bude ale záležet na tom, jak se dohodne s valnou hromadou. „V práci budu pokračovat dál, i když musím zvolit trochu jiný režim vzhledem k mé rezignaci,“ upřesnil Vít Král. Svému nástupci chce předat jednatelství v pořádku. „Také musím dokončit a předat valné hromadě jasný závěr ohledně tolik diskutované otázky Živého Milevska,“ připomněl.

Služby města Milevska

Radní v minulém volebním období rozhodli o umístění Živého Milevska do budovy SMM, to se nejspíš změní.

Jednatel Služeb města Milevska Vít Král dále odpovídal na otázky:

Co vás vedlo k podání rezignace?
"Vedly mě k tomu pouze osobní důvody.“

Takže důvodem rezignace není hrozba podání výpovědi tří klíčových zaměstnanců, pokud neodstoupíte, kterou zmiňoval starosta města?
„Nikoli. A kteří ze skoro 40 zaměstnanců SMM jsou ti klíčoví? Každý zaměstnanec SMM je klíčový, tedy alespoň pro mne. Ovlivnilo by mě rozhodnutí většiny zaměstnanců SMM, ne tří. To jsem ale nezaznamenal.

Je pravdou, že pro valnou hromadu města, která musela hlasovat o mém bytí či nebytí právě po tomto prohlášení mých tří kolegů to mohlo být řekněme složité. I tak ale trvám na tom, že oznámení odchodu kolegů a členů dozorčí rady mě neovlivnilo.“

Co bude následovat?
„Musí se sejít valná hromada a určit datum mého odchodu z funkce. Osobně jsem navrhl 31.12.2019, ale prostor pro jednání jsem jasně deklaroval veřejně, tedy může to být i dříve. Z výběrového řízení pak bude vybrán nový jednatel.“

Takže společnost funguje bez problémů dál?
„Samozřejmě, i když musíme zvolit trochu jiný režim, vzhledem k mé rezignaci. Chtěl bych nástupci předat jednatelství v pořádku. Také musím dokončit a předat valné hromadě jasný závěr ohledně tolik diskutované otázky účtování střediska 310 Živé Milevsko.“

Můžete nám to přiblížit?
„Zatím ne, vše se prověřuje a čekáme na vyjádření odborníků, ale valná hromada obdrží tento dokument včas.“

Nezanevřete teď jako Písečák na Milevsko?
„Vůbec ne. V Milevsku jsem měl plno přátel i před mým nástupem a plno přátel jsem získal i v průběhu mého působení. Víte, Milevsko není anonymní diskuze a místní noviny. Někdy se mimomilevští mohou pouze díky těmto zdrojům domnívat, že Milevsko je bláznivý Kocourkov. Tak to ale není! Milevsko je příjemné, bezpečné a zelené město plné zajímavých lidí. Díky projektu Živé Milevsko mohu bezpečně říci, že jich je v Milevsku většina a ti, kteří jsou stále s něčím nespokojeni, jsou v každém městě, pouze jsou zatím bohužel více slyšet. To je stejné třeba i v Písku. Zdravě aktivní občan je velkým přínosem pro rozvoj. Notorický kritik je naopak brzdou.

Těším se na další výzvy v projektu Živé Milevsko, třeba na mezinárodní konferenci, kterou ve dnech 16.-17. 10. v Milevsku pořádáme.“