Podle vysvětlení místostarosty Martina Třeštíka radní řešili odměňování komplexně. „Dozorčí rada se na to dívá výhradně z ekonomického pohledu. Tedy zda jednatel splnil nebo nesplnil předepsaný plán. A ten splnil," vysvětlil Martin Třeštík a doplnil, že plánovaná loňská ztráta byla 350 tisíc korun a nakonec činila zhruba 280 tisíc korun.

Starosta Ivan Radosta řekl, že odměnu radní schválili jednomyslně. Rozhodují o ní tři kritéria. Nejen hospodářský výsledek, ale i to, jak společnost funguje jako celek. „Pokud stoprocentní odměna, tak za něco mimořádného," poznamenal starosta.

Co by měl jednatel splňovat, aby dostal maximální odměnu? Místostarosta reagoval: „Především se pokusíme přesněji definovat kritéria. Rozhodování je poměrně obtížné. Chtěli bychom mít podobný model jako ve Službách města Milevska, nic tomu v zásadě nebrání, pouze kritéria budou určitě jiná. Potom bude, řekl bych, posuzování jasnější," dodal.

Radní města schválili jako valná hromada hospodářský výsledek společnosti SPOSu a vyplacení čtyřtisícových ročních odměn pro členy dozorčí rady, kterých je pět.

Konkrétní výši odměny jednateli vedení města sdělit nechtělo. Jednatel Petr Zelenka se k výši odměny nechtěl vyjadřovat.