Má město podporovat budování cyklostezek? To je jedna ze třiadvaceti základních otázek řešících dopravní situaci v Milevsku. Vedení města na ně hledá odpovědi. Je to v souvislosti s připravovanou územní studií, která určí základní obrysy budoucího rozvoje města. Až se studie stane součástí územního plánu, bude závazná.

Obyvatelé se mohou k problematice vyjadřovat i na webových stránkách města. Například Jiří Kálal k tomuto bodu napsal: „V katastru města i v nejbližším okolí je dostatek cyklotras. Cyklostezky by se do města zřejmě dost těžko vměstnávaly, ale třeba se mýlím. Obecně ale lze městem na kole dobře jezdit."

Podle dalšího z přispěvatelů do diskuze, Petra Raymana, je budování cyklostezek důležité. On by byl například pro tu od nádraží do Bažantnice.

Radní Miroslav Doubek, který má na starosti infrastrukturu, řekl, že budování stezek pro cyklisty podporuje. On sám na kole jezdí. „Je to ale otázka peněz," podotkl radní, podle kterého by se našlo hned několik tras, které by nově mohly vzniknout.


Snahou je ale jít – kvůli nákladům – cestou kompromisu. „Snažíme se některé cesty přizpůsobovat pro pěší a cyklisty, aby to nic nestálo, tedy využívat materiál z oprav komunikací," vysvětlil. Jednou z novinek je obnovování staré katastrální cesty ze Zvíkovce nahoru do lesa na turistický okruh, další třeba úprava křižovatek v tomto lese, které byly rozježděné traktory.

V Milevsku žádná oficiální cyklostezka vlastně není. Možností pro cyklisty je třeba využití komunikace od benzinky v ulici Čs. legií na Hajdu.
A jaký je rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou? Cyklostezka je komunikace určená jen pro cyklisty či bruslaře. Naproti tomu cyklotrasa je vyznačena pouze v terénu pomocí cyklistických značek.    

Například jedna z tras zavádí cyklisty z Milevska přes Dmýštice, Kovářov, Kostelec nad Vltavou, Kučeř či Květov a Osek zpátky do Milevska.