Milý pane kolego, kdysi jsme spolu učili na píseckém gymnáziu. Popište, prosím, čtenářům svoji cestu na současné působiště.
Zjednodušeně by se dalo říci, že byl vyhlášen konkurz, přihlásil jsem se a uspěl. Ve skutečnosti byl celý proces rozhodování spojen s fázemi nadšení z nové výzvy a pochybnostmi, jestli to zvládnu. Jelikož jsem ale v budoucnu podobnou pozici chtěl zastávat, rozhodl jsem se do konkurzu jít. Zda jsem se rozhodl správně, ať posoudí jiní.

Funkci ředitele ZŠ vykonáváte již řadu let, můžete srovnávat. Jaké hlavní rozdíly vidíte v práci a postavení (řadového) kantora a ředitele?
Obě práce mají svá pro a proti, výhody a nevýhody. Při práci s dětmi víte hned, jestli se hodina vydařila, nebo ne. V pozici ředitele se čeká podstatně delší dobu, než člověk může říct: povedlo se.

ZŠ T. G. Masaryka prošla za poslední dobu rekonstrukcí, hodně se vybudovalo, mj. venkovní sportovní areál. Možná by veřejnost zajímalo, jak svízelné je pro představitele příspěvkové organizace pustit se do rozsáhlejších stavebních prací, shánět prostředky, organizovat výběrová řízení a tak dále.
Někdy zajímavé, jindy na nervy. Je potřeba být ve střehu, připraven využít nabízenou šanci a jít štěstí naproti. Samozřejmě bez spolupráce s lidmi, kteří s vámi chtějí akci dovést ke zdárnému konci, by to nebylo možné. Když vám budou házeny klacky pod nohy, strávíte hodně času jejich přeskakováním a ztratíte mnoho energie.

Jste členem ČSSD. Co člověku konkrétní politická příslušnost umožňuje vidět, čeho mu umožňuje dosáhnout?
Drobná chyba v otázce, členem sociální demokracie nejsem. Vzhledem ke svému politickému cítění jsem ale neměl problém podpořit tuto stranu v komunálních volbách.

Vaše manželka vyučuje na gymnáziu. Je obtížné skloubit dvě náročná povolání s rodinou, péčí o potomky?
Rodinu a děti jsme chtěli oba. Přání se splnilo, a proto se „musí" skloubit. Odměnou jsou společné příjemně strávené chvíle.
Hrával jste rád volejbal a tenis.

Dostanete se dnes ještě ke svému oblíbenému sportování? Jak případně jinak relaxujete a nabíráte síly?
Sport mám opravdu rád, ale s malými dětmi a mou prací času zbývá málo. Na Nový rok jsem si stanovil předsevzetí, a sice zlikvidovat nadbytečná kila pohybem.

Na závěr si dovolím jednu otázku z vašeho odborného zaměření. Je globální oteplování realita, teorie nebo mediální humbuk?
Jak naznačuje otázka, existují různé protichůdné názory a studie. Věřím spíše vědcům, kteří konstatují, že globální oteplování je realitou a člověk má svůj nezanedbatelný díl viny na jeho intenzivnějších projevech. Ale i kdyby to byl jen mediální humbuk, pokud donutil lidi přemýšlet o jejich chování vůči přírodě, tak díky za něj.

Jiří Kothánek předává štafetu řediteli SOŠ a SOU v Písku Milanu Rambousovi.

Odpovídá: Jiří Kothánek
Narodil se roku 1974 v Písku. Absolvoval místní gymnázium, studoval na Přírodovědecké fakultě UK Praha obor učitelství.
Působil jako učitel zeměpisu – biologie a výchovný poradce na Gymnáziu Písek. Od srpna 2007 je ředitelem Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek, Čelakovského 24. Je ženatý a má dvě děti.
Mezi jeho zájmy patří rodina, sport a četba.