Písečtí zastupitelé měli udělení čestného občanství na programu svého posledního jednání. Podnět pro ocenění pplk. Ladislava Komoráda in memoriam a zapsání do seznamu čestných občanů města Písek dala doktorka Kateřina Seltenreichové. Jedná se o jejího předka, který v době povstání v květnu roku 1945 zachránil v Písku a okolí mnoho lidí.

Major Ladislav Komorád.Major Ladislav Komorád.Zdroj: Archiv Prácheňské muzeumUdělením čestného občanství se nejprve zabývala kulturní komise, jelikož letopisecká komise byla od tohoto volebního období zrušena. Jak potvrdil předseda kulturní komise Petr Brůha, rozhodnutí padlo až napodruhé, a sice čestné občanství udělit. Naopak odbor školství a kultury MÚ Písek doporučuje udělení neschválit a zapsat podplukovníka na seznam významných osobností města.

Finální rozhodnutí je v tomto případě na zastupitelích, kteří se také neshodli. Zastupitel Lukáš Nebes podpořil myšlenku udělení čestného občanství. Vnímá to jako společenský status. "V dnešní době je dobré hledat osoby hodné následování, třeba i touto formou," poznamenal. Jeho myšlenku podpořil místostarosta Josef Soumar. "Toto ocenění by stálo za oživení," reagoval na myšlenku zastupitele Luboše Průši, který zhodnotil čestné občanství jako přežitek. "Je to takový vyprázdněný pojem a my nevíme, co s ním. Toto udělování patří spíš do minulosti. Zásluhy pplk. Komoráda jsou však nesporné, proto navrhuji zvolit jinou formu uznání," konstatoval.

Po vyjednávání s americkými vojáky. Uprostřed František Bůžek se synem Pavlem, vedle něj major Ladislav Komorád.
Výročí úmrtí zapomenutého válečného hrdiny, zabránil krveprolití na Písecku

Zastupitel Rudolf Tyll zmínil jako vhodnější variantu zapsání podplukovníka na seznam významných osob, což také navrhl coby usnesení. "Zároveň bych rád, aby starosta požádal prezidentskou kancelář o udělení řádu nebo vyznamenání prezidenta republiky," doplnil Rudolf Tyll. Jeho návrh zastupitelé schválili.

Čestná občanství se udělují už od první poloviny 19. století. Jen během 20. století bylo tímto způsobem v Písku oceněno 44 lidí. Poslední čestné občanství bylo v Písku uděleno v roce 1975 lékaři Tomáši Trávníčkovi. V roce 2015 zastupitelé rozhodli o odejmutí čestného občanství K. Gottwaldovi a J. V. Stalinovi.