"V této knize se snoubí historie se současností. Autorka shromáždila velké množství materiálů o rodech, které zde žily v minulosti, ale také o tom,jak se současným majitelům daří opravovat a znovu oživovat často velmi zchátralé objekty," řekl ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek o knize Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes.

V druhém díle knihy autorka představuje osudy dalších devíti historických objektů. S výjimkou zámku v Zalužanech jsou všechny z Písecka. Jde o zámky ve Vráži, Čížové a Drhovli, panský dvůr v Sochovicích, renesanční tvrz či zámeček v Brlohu a zámečky v Horosedlech, Červeném Újezdci a Kožlí u Čížové.
"Je až s podivem, kolik tvrzí a zámečků v našem kraji najdeme, někdy velice nenápadných, stojících v zapadlých vesničkách. O to zajímavější je hledat pozůstatky drobných šlechtických sídel, která vystavěli vladykové, zemani a rytíř i a postupně je přetvořili na reprezentativnější a hlavně však pohodlnější zámečky," uvedla ke knize její autorka Jaroslava Pixová.

Součástí knihy je množství fotografií a obrazy zámků a tvrzí malíře Valentina Horby, který také představil kalendář z těchto obrázků na příští rok.

Novou knihu pokřtili společně s autorkou, Jiřím Práškem Valentinem Horbou a starostou Čížové Tomáše Korejsem také majitelka zámku Zalužany Milena Neumannová a Martina Kiewegová a Hana Čechová z rodu Kostomlatských vlastnícího hospodářských dvůr v Brlohu.

Představení knihy spojené s besedou s Jaroslavou Pixovou se uskuteční se rovněž ve čtvrtek 18. října od 19 hodin v hostinci U Štálichů v obci Čížová, která je majitelem zdejšího zámku.