Mimořádná krátkodobá výstava se bude konat díky vstřícnosti Královské kanonie premonstrátů na Strahově, uskuteční se za přísných bezpečnostních podmínek a je na ní zakázáno fotografování a natáčení.

Jarlochova kronika je k vidění v Písku.Jarlochova kronika je k vidění v Písku.Zdroj: archiv muzeaJak uvádí Prácheňské muzeum, vzácná kronika prvního milevského opata Gerlacha (počeštěně Jarlocha) se dochovala v jediném středověkém rukopisu. Rukopis, jež obsahuje i opisy dalších děl, je navíc zčásti Jarlochovým autografem. Milevský opat Jarloch je tak jediným českým středověkým kronikářem, jehož rukopis známe. Dílo psané v latině je z větší části tvořeno oslavným životopisem jeho dobrodince a učitele, želivského premonstrátského opata Gotšalka, v jehož blízkosti prožil řádku let a který se také zasloužil o Jarlochovo vzdělání. Kronika patří k mimořádně důležitým pramenům pro poznání českých dějin poslední třetiny 12. století. Popisuje události let 1167–1198, neboť Jarloch byl dosti dobře informován a u některých událostí byl sám přítomen. „Pokud ovšem doufáme, že se dočteme o událostech z jihočeského prostoru, kde byl text sepisován, budeme zklamáni. Platí to dokonce i o Jarlochově působišti – milevském klášteře, o němž nezazní, než důležitá zpráva o požáru roku 1190 a počátku opatova působení v jeho čele roku 1187,“ vysvětluje historik středověkých dějin píseckého muzea Jan Adámek. Dodává, že důležitou součástí celého kodexu jsou i opatovy přípisky po stranách. Jedná se vlastně o redakční práci, která však zůstala nedokončená.

Pro zájemce bude na čtvrtek 1. prosince od 16 hodin připravena přednáška vědecké pracovnice Strahovské knihovny Hedviky Kuchařové, která nabídne shrnutí dosavadních znalostí o tomto významném díle. Setkání se koná v přednáškovém sále muzea.

Muzeum touto výstavou navazuje na sérii mimořádných krátkodobých výstav z minulých let, kdy již bylo v Písku možné vidět například Nobelovu cenu akademika Heyrovského, sošku Oscara z majetku režiséra Jiřího Menzela, československou vlajku, kterou měl s sebou americký astronaut na Měsíci nebo věrnou kopii největšího rukopisu světa Codexu Gigas známého jako Ďáblova bible.