Občané by měli mít možnost  jednoduše nahlédnout do hospodaření města s veřejnými penězi. K tomu mají mimo jiné pomoct transparentní účty  města. Úsilí Písku  o jejich zavedení ale  zmrazilo  stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů.

Město ověřovalo, zda je možné na webu města zveřejnit údaje plátců poplatků za odpad, psy, za pokuty ve správním řízení  a plátce správního poplatku.
„Osobní údaje  plátců poplatku na webových stránkách města zveřejnit pouze s jejich souhlasem,"odpověděl městu František Nonnemann, ředitel odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto stanovisko téměř vylučuje zavedení transparentních účtů.

Konkrétní příklad uvedl místostarosta Vojtěch Bubník (VPM): „Nejprve bychom museli oslovit všechny, kteří něco městu platí, nebo město platí jim. Museli bychom vést  seznam subjektů souhlasících se zveřejněním.  Každá platba  by musela být prověřena.  Ostatní by musely být začerněny. Přitom se jedná  denně o stovky položek."

Zřejmě by město na to muselo sestavit speciální tým pracovníků, což by si vyžádalo další náklady. Otázkou zůstává, kolik plátců by bylo ochotno dát souhlas se zveřejněním jejich jména a čísla účtu?

Připomínky k činnosti a přístupu Úřadu  pro ochranu osobních údajů se v poslední době objevují stále častěji. Podle názoru místostarosty Bubníka je prvotní příčina v samotném zákoně o ochraně osobních údajů.

„Nikdo zajisté nechce, aby nás hlídal Orwellův „Velký bratr". Jako v mnoha dalších věcech však u nás schází selský rozum. Já bych si  klidně dokázal představit život i bez tohoto Úřadu pro ochranu osobních údajů," konstatoval Vojtěch Bubník.

Osobní údaje  plátců poplatku na webových stránkách obce lze  zveřejnit pouze s jejich souhlasem.