Nedůsledné potírání korupce, to je podle některých Písečanů jeden z největších problémů písecké radnice. Důvodem je to, že na radnici i nadále působí úřednice obviněná z korupce.

„Dělá si radnice z Písečanů legraci? Vážený pane starosto, když jste nastupoval do své funkce, slíbil jste mnoho změn, které by měly být přínosem pro občany města Písku,“ napsal na web Píseckého deníku čtenář Petr.

„Vaším hlavním mottem byl boj proti korupci. Zřejmě opět ovšem zůstalo pouze u slov. Příkladem může být skutečnost, že do dnešní doby pracuje na úřadě pracovnice, která je obviněná z korupčního jednání. Proč tato pracovnice ’dočasně’ odstoupila ze svého vedoucího místa až nyní? To si opravdu děláte z lidí legraci?” dodal Petr.

Obviněná úřednice sice nepůsobí jako vedoucí odboru, nahradila ji do ukončení vyšetřování Kateřina Vlnová, přesto se stejně jako v minulosti účastní konferencí a zasedání zastupitelstva. To není podle tajemnice Zlatuše Hofmanové nic divného.

„Kromě klasické pracovní náplně v oddělení doplňkové a sociální péče má na starosti činnosti spojené s reformou sociální agendy, právní poradenství odboru. Z toho důvodu vás zřejmě překvapilo, že jste se s ní setkal na konferenci, kterou pořádal Fokus a kde přednášela svůj příspěvek za odbor sociálních věcí a zdravotnictví,“ uvedla Hofmanová.

„To není neobvyklá věc, úředníci běžně prezentují svoji agendu navenek. Také na zastupitelstvo města dochází jednotliví úředníci, aby zdůvodnili materiál, který připravili,“ dodala tajemnice Hofmanová.

Čtenář Petr na tom, že se úřednice vzdala dobrovolně vedoucí pozice, nevidí nic dobrého. „Jak je možné, že v tisku je tento její 'hrdinský krok' prezentován jako jednání, kterého si úřad velmi váží?”

Podle tajemnice Zlatuše Hofmanové je problém jasný.

„Zákon o úřednících neumožňuje úřadu do doby pravomocného odsouzení konat jakékoliv kroky, které by vedly k ukončení pracovního poměru. Dana Martincová se vzdala své funkce, proto byla přeřazena. Podle nařízení vlády je zařazena do 11. platové třídy. Příplatek za vedení, jakožto řadová úřednice, nepobírá,” uvedla Hofmanová.

Kromě dvou úředníků, z nichž jeden již na úřadě nepracuje, protože odešel do důchodu, zatkla policie v únoru při akci nazvané Nezmar i jednoho bývalého policistu, který měl zneužít své pravomoci a také uplácet.

Vyšetřování by podle Šárky Pokorné z obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které případ řeší, mělo už brzy skončit.

„Poněvadž jde o společné řízení, byla lhůta pro vyšetřování prodloužena do konce listopadu,“ uvedla Šárka Pokorná.