Žulová lavička s plastikou postavy vlající ve větru, která se nachází nedaleko parkoviště na Výstavišti, odkazuje na Fráňu Šrámka a nese název Čekání na stříbrný vítr. Jejím autorem je Libor Hurda. Vize města byla od začátku taková, že podobných laviček odkazujících na některou z významných píseckých osobností bude víc.

Jak informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, druhá lavička s grafickým artefaktem bude věnována houslistovi a významnému hudebnímu pedagogovi Otakaru Ševčíkovi. "Bude umístěna u zdi pietního parku sv. Trojice, přesněji vedle vchodu od řeky," uvedla mluvčí. Dílo zhotoví Jiří Bajer, který je zároveň autorem návrhu. "Lavička by měla být nainstalována do poloviny prosince tohoto roku, pokud to počasí dovolí," doplnila Petra Měšťanová.

Lavička měla být původně u fontány na Bakalářích. Instalaci však bylo podle místostarosty města Ondřeje Veselého nutné projednat s autory architektonického návrhu okolí fontány, kteří s umístěním lavičky na tomto místě nesouhlasili. Proto se hledalo nové místo. „Vybrána byla varianta, kterou podpořil městský architekt, pracovníci památkové péče i odboru životního prostředí, tedy travnatý plácek u vchodu do svatotrojického hřbitova, kde je Otakar Ševčík pohřben a ve zdejší kapli se pořádají koncerty vážné hudby,“ zmínil Ondřej Veselý.

V této lokalitě je nejen první z laviček s artefaktem, ale také několik jiných skulptur.