„Když skončí platnost zbrojního průkazu, je jeho držitel povinen odevzdat ho do deseti pracovních dnů. Je-li navíc držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá i to spolu s průkazem zbraně," vysvětlil komisař píseckého oddělení zbraní Alois Kliš.

V případě, že držitel tento neplatný zbrojní průkaz neodevzdá v zákonné lhůtě, tak jej příslušný útvar vyzve k odevzdání neplatného zbrojního průkazu. Dopouští se tak přestupku.

Pokud držitel nepožádá o vydání nového zbrojního průkazu, respektive jeho prodloužení, musí do deseti dnů odevzdat průkaz i zbraně na příslušný útvar policie. Pak může znovu požádat o vydání zbrojního průkazu, přičemž musí doložit doklad o osvědčení odborné způsobilosti. Druhou možností je, že se zbraněmi do šesti měsíců naloží dle zákona. „Buď zbraně převede na jiného držitele, nebo požádá o znehodnocení, zničení zbraně. Také může požádat příslušný útvar o předání zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy," uvedl Alois Kliš.

Jestliže vlastník ani po opakované výzvě nenaloží se zbraněmi a střelivem, jak má, rozhodne příslušný útvar policie o tom, že je nabídne prostřednictvím k prodeji. „Výtěžek získaný prodejem náleží po odečtení nákladů prodeje a skladování jejich původnímu vlastníkovi," doplnil komisař.

V případě, že se nepodaří prodat zbraně nebo střeliva nejpozději do dvou let od opakované výzvy, budou zničeny.