Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších. V dalším díle, který vyjde v pátek 26. ledna, se podíváme na ochotníky z Písku!

Rok 2018 - takzvaný osmičkový rok Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let!

Historie ochotnického divadla v Písku je stará a velmi bohatá. Podařilo se zjistit, že již v roce 1756 studenti uvedli v děkanském kostele Narození Panny Marie hru s názvem Tajemství lásky Krista Pána. V roce 1865 se uskutečnilo první představení v Lesním divadle v Píseckých horách. Postupně hráli ochotníci na různých scénách, až bylo vybudováno stále městské divadlo, kde se hraje dodnes.

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašich městech a obcích. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho tištěného regionálního Deníku. 

Příští pátek (2.2.2018) naleznete v tištěném Píseckém deníku snímky dobrovolných hasičů z Písku.