Většina radních byla tehdy, ale i další roky proti. Vznikalo však stále více požárů, které byly rozsáhlejší a ničivější. Město proto muselo nakupovat vybavení pro jejich hašení. Mnohokrát se stalo, že k ohni byla dopravena stříkačka, kterou ale nikdo neuměl obsluhovat, nebo ji obsluhoval špatně. Proto byly 31. května roku 1877 přijaty stanovy nově zakládaného sboru. Tomuto prvnímu kroku vydatně pomohl nový zákon vydaný 25. května roku 1876 o „Policii požárové“, podle kterého mimo jiné měli starostové obcí povinnost každý rok učinit veřejnou výzvu k založení hasičského sboru.

Hned na první provolání mirovického starosty se sešlo 45 mladých mirovických občanů a 39 z nich projevilo zájem stát se členem budoucího sboru. Skoro rok museli počkat, než se tak skutečně stalo. Prvním starostou sboru byl zvolen Jan Kašpar, velitelem Stanislav Táborský, podvelitelem Jan Vošahlík. Do správního výboru byli zvoleni: Antonín Frič, Antonín Žižka, Jan Fröhlich, Antonín Vošahlík a Matěj Kohout.