Centrum dopravního výzkumu, které plán pro město zpracovává, vycházelo mimo jiné z průzkumu dopravního chování, kterého se zúčastnilo zhruba 400 domácností v Písku a blízkém okolí. Průzkum říká, že sedmdesát procent domácností má k dispozici auto, 15 procent dvě a více. Téměř polovina lidí chodí do práce pěšky, zhruba 40 procent jezdí autem. Zbytek využívá autobus či kolo.

Zpracovatelé se zabývali také intenzitou dopravy. Největší je v ulicích Harantova, Nádražní, Hradišťská, Budějovická a Komenského. Pirátský zastupitel Martin Brož se ptal, zda byl zohledněn fakt, že v době průzkumu byla část města rozkopaná a uzavřená. K tomu Centrum dopravního výzkumu přihlédlo a vzhledem k nutnosti dodržení všech termínů kvůli dotacím nebylo možné řešit to jinak.

V Písku je téměř 9 tisíc veřejně přístupných parkovacích míst. Z toho je 502 placených, 201 časově omezených a zbytek zdarma. Obsazenost placených míst v centru je přes den devadesátiprocentní, nejvíce kolem Velkého náměstí a v Komenského ulici. Bezplatná stání kolem centra jsou využita stoprocentně, parkoviště u pošty dokonce více, jelikož zde běžně stojí kolem dvaceti aut navíc.

Analýza hodnotí také chování cyklistů či chodců, fungování MHD, dopad látek znečišťujících ovzduší nebo hlukovou zátěž.

Spolu s plánem udržitelné mobility představili autoři také plán udržitelné zeleně. K obojímu se budeme vracet v příštích dnech.

Během loňského roku vznikala analytická část plánů udržitelné mobility a zeleně. V červnu má být hotová návrhová část. Následovat bude další beseda s veřejností.