Jejich obyvatelé proto pozorně sledují vývoj ceny tepla, protože právě tato položka je důležitou součástí rodinného rozpočtu.

Nebylo tedy náhodou, že mezi návštěvníky teplárny při středečním dnu otevřených dveří byli četní obyvatelé panelových a dalších domů, kteří se přišli podívat, jak se vyrábí teplo pro jejich domovy. Když slyšeli o připravovaných velkých investicích, cena je zajímala tím více. „I když naše záměry budou stát desítky milionů korun, nepředpokládáme ani v budoucnu skokové zvýšení cen," ujistila ředitelka teplárny Andrea Žáková. Pro příští rok schválila rada města ve srovnání s letoškem zvýšení o dvě procenta. To znamená, že od 1. ledna bude platit jednotná společná cena tepelné energie ze sekundárních rozvodů tepla a domovní elektrické kotelny ve výši 518 korun za GJ bez DPH. I přes zvýšení cen bude písecká teplárna v příštím roce levnější, než je tomu letos v dalších městech, jako jsou například Tábor, Strakonice nebo Klatovy. V Milevsku je od příštího roku pětiprocentní nárůst ceny. „Představenstvo teplárny cenový vývoj pozorně sleduje. Dříve než je změna předložena radě města, necháme si od vedení akciové společnosti předložit podrobnou kalkulaci. Na druhou stranu cenu tepla nelze dlouhodobě udržet na stejné úrovni hlavně vzhledem k vyšším nákladům na palivo a vodu a investice do ekologických zařízení," vysvětlil Karel Vodička, zastupitel města a předseda představenstva správní rady Teplárny Písek.

Podle názoru místostarosty Josefa Knota je určitě dobře, že město má v teplárně rozhodující podíl a může tedy mimo jiné ovlivňovat i cenu tepla. „Pro město a zejména jeho samosprávu to ale znamená, že mají také odpovědnost za koncepci rozvoje v dalších letech. Tuto koncepci bude zastupitelstvo schvalovat 2. března příštího roku a předpokládáme, že investice budou v řádu desítek a možná stovek milionů korun," doplnil Josef Knot.

S některými investičními záměry seznámila návštěvníky ředitelka teplárny Andrea Žáková. „V příštím roce mimo jiné počítáme s modernizací našeho záložního zdroje, což je výtopna Samoty. Dosud se zde spaluje mazut, ale nejpozději do roku 2018 bude toto zařízení převedeno na plyn," informovala Andrea Žáková.

Plán investic a oprav na rok 2017, který radní projednávali včera, zahrnuje především kompaktní předávací stanice, jejich opravy a případné vybudování nových včetně přípojek. Jde například o novou kompaktní stanici Amerika II, teplovodní výměníkovou stanici v ulici 17. listopadu, kde se má parní výměníková stanice rekonstruovat na teplovodní. Nová kompaktní výměníková stanice bude v Budovcově ulici.

Kromě základního zdroje v lokalitě mezi sídlištěm Jih a Smrkovicemi, kde jsou instalovány dva kotle na hnědé prachové uhlí, patří k Teplárně Písek výtopna Samoty se třemi kotli na těžký topný olej. Tento záložní zdroj je v provozu při špičkových spotřebách uživatelů tepla v zimních měsících, při poruchách a v době letní odstávky základního zdroje.

Pokud zastupitelstvo schválí koncepci rozvoje, budou v dalších letech investice finančně velmi náročné. „Jsme velkým tepelným zdrojem a normy pro provoz jsou už nyní velmi přísné. Budou však ještě přísnější, abychom byli v souladu s evropskou legislativou. Předpokládáme, že se budeme muset vyrovnat s ještě vyššími nároky, pokud jde o emisní limity," vysvětlila Andrea Žáková.

Investice budou hrazeny z rozpočtu teplárny, a ta si zřejmě na celé nebo jejich část bude muset vzít úvěr. „Budou to investice také do našeho majetku a město samozřejmě teplárnu podpoří. Zatím zvažujeme dvě možnosti. Buď teplárně poskytneme nízkoúročený úvěr, nebo budeme za její úvěr ručit bance," naznačil místostarosta Knot.

Den otevřených dveří byl připomínkou toho, že před třiceti lety byly v novostavbě poprvé zapáleny kotle.