„Záměr přesunout íčko do knihovny se u odborné veřejnosti nesetkal s pozitivním ohlasem. Hlavním důvodem je, že místo je mimo turistické trasy. Shodli jsme se na tom, že bychom jejich požadavku měli vyhovět,“ vysvětlil místostarosta Písku Ondřej Veselý.

Zároveň ujistil, že ve Sladovně infocentrum nezůstane. „Stávající prostor není vyhovující, protože Sladovna má obrovskou návštěvnost a oba provozy jsou moc,“ dodal místostarosta.

V současné době je vytipovaných pár míst, kam by se infocentrum mohlo přesunout. Předpoklad je v letech 2020 až 2021.

Prostor v nové knihovně, kde mělo íčko být, se pronajme.

V současné době jsou pro přesun infocentra vytipované tyto lokality:
Sladovna – Malá galerie (případně přízemí dosud nezrekonstruované části Sladovny)
Dům U Slona
Přízemí budovy radnice na Velkém náměstí