Místostarosta Martin Třeštík vysvětlil, že připravují nové znění grantových programů. „V souvislosti se změnou zákona jsme vypracovali modelový grantový program kultura a podle něj budeme rozpracovávat další. A to i v oblastech, kde jsme ho dosud neměli," vysvětlil Martin Třeštík.

Doplnil, že kulturní a sportovní granty doplní ještě tři další. „Jedná se o významné městské akce, podporu sociální činnosti a poslední bude práce s mládeží," vyjmenoval 
s tím, že se tedy bude jednat o pět ucelených grantových městských programů. „Nic dalšího mimo ně by se v zásadě poskytovat nemělo," podotkl místostarosta.

Ředitelka Farní charity Milevsko Alena Růžičková se o novince dozvěděla od Píseckého deníku a předpokládá, že pro ně se nic zásadního měnit nebude. „Každý rok žádáme v prvním pololetí o neinvestiční dotace na naše sociální služby. Příspěvek nám buď přiřknou, nebo ne, a tím to končí," nastínila Alena Růžičková, jakým způsobem se o finanční podporu města do této chvíle hlásili.

Doposud tedy řada žádostí docházela na radnici individuálně.