Jak informovala ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová, výsledky řádného měření kvality koupací vody ve 32. kalendářním týdnu potvrdily zlepšení u Podolska na Orlíku, kde od 13. července platil zákaz koupání. „Ten byl ve čtvrtek odvolán, voda si zde podle výsledků aktuálních rozborů polepšila z pětky na trojku," hlásí efekt chladnějšího a deštivého počasí posledních dní.

Na velké jásání to ale stále není. „Vodu ve sledované lokalitě u Podolska na Orlíku hodnotíme jako vodu se zhoršenou jakostí, která na pětistupňové škále představuje trojku. Dle aktuálního rozboru je tu voda s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytovat zdravotní obtíže. Po koupání se doporučuje osprchovat se čistou vodou. Je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl a, vodní květ, je zde též snížená průhlednost. Ke dni 10. 8. zde byl odvolán v této sezoně již druhý dočasný zákaz koupání, který trval od 13. července, “ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Přes léto hladina Orlíku - na snímku Červená nad Vltavou - kvete. K zármutku rekreantů.
Chcete vyrazit na koupání? Jihočeští hygienici varují před sinicemi

Průzračnou vodu nenajdete ani ve většině dalších sledovaných lokalit. „Trojku dostala i voda u Radavy. Podobně jako u Podolska představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží při vodní rekreaci. Trojkou je hodnocena též voda ve Staňkovském rybníce. Rovněž sousední rybník Hejtman dostal trojku. U vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice a chlorofyl a," shrnuje výsledky měření.

To na Lipně je situace o poznání lepší. „Jedničku dostala opět voda u Černé v Pošumaví, dvojku voda u pláže v Lipně nad Vltavou. Podle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání, avšak s ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezony je souhrnně hodnocena jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Voda u Horní Plané je stejně jako před dvěma týdny souhrnně hodnocena stupněm tři. Podle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání. Avšak s ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezony je voda souhrnně hodnocena jako voda se zhoršenou jakostí," vysvětluje šéfka KHS.