„Udělili jsme zatím pět sankcí formou blokového řízení v celkové částce 7000 korun. Dvakrát na Jindřichohradecku (2x1000 Kč), jeden na Písecku (1x3000 Kč) a dva na Strakonicku (2x1000Kč),“ upřesnil výsledek tiskový mluvčí Krajské hygienické stanice František Kotrba.

Celkem je na území jihočeského regionu hlášeno 232 táborů – 137 stálých, 93 stanových a 2 putovní, na nichž se má vystřídat téměř třicet tisíc dětí v 456 bězích. Dalších 1878 dětí se rekreuje formu tzv. jiných akcí.

„Nejčastější nedostatky a závady jsme zatím zjistili ve stravování, ve zdravotnické dokumentaci a v zásobování pitnou vodou, okrajově v podmínkách pro osobní hygienu a ve zdravotnické dokumentaci,“ říká Kotrba.

Nejzávažnější nedostatky zatím nalezli pracovníci KHS při kontrole provozu stravování jednoho rekreačního zařízení na Písecku, které zajišťuje celodenní stravování pro 150 dětí. Kromě jiného se zde projevily nedostatky ve vybavení prostředky na mytí rukou a osušení ve varně, nedostatečný úklid podlahových povrchů, nedostatky ve skladování potravin a surovin (nedostatek chladících skříní), nedostatky v likvidaci potravinářských odpadů. Zjistili také nedostatečné udržování v čistotě předmětů, instalací a zařízení, přicházejících do styku s potravinami, na větrácích chyběly síťky proti hmyzu.

Provozovateli zařízení byla pro porušení několika článků Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin uložena bloková pokuta 3000 Kč. O jaký letní tábor šlo, mluvčí hygieniků nesdělil.