„Zateplovala se nová budova a měnili jsme okna. Na staré budově se dělala druhá etapa oken a část fasády," shrnul práce ředitel školy Jan Adámek s tím, že celkové náklady se vyšplhaly na třináct milionů korun. Zhruba tři miliony pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí, zbytek zaplatilo město coby zřizovatel.

Rekonstrukce začínala 
1. července a žákům dokonce 
o týden prodloužila letní prázdniny. Školní rok zda začínal až 7. září.

Největší komplikace byla podle ředitele v tom, že souběžně s opravami se dělaly další akce jako vytváření nových tříd či instalace nového vybavení školy. „Podařilo se nám získat dotaci 3,5 milionu korun z Regionálního operačního programu na vybavení školy. Máme čtyřicet jedna nových počítačů, jedenáct dataprojektorů, devět tabulí 
a další," vyjmenoval Jan Adámek.

I když je zase další velký kus hotový, na škole je práce pořád dost. „Prioritou pro příští rok bude dodělání fasády zbytku historické budovy 
a zabezpečovací zařízení," uvedl ředitel.

V příštím roce Husovka oslaví sto let od svého založení. Oslavy vyvrcholí první víkend v říjnu, protože škola byla otevřena v říjnu 1916.

Základní školu Jana Husa 
v Písku v současné době navštěvuje 780 žáků.