Hlavní pro Bernartické ale je otázka co s objektem. Už dlouhodobě tu plánují rekonstrukci na multifunkční kulturní centrum. Je reálné, aby se záměr proměnil ve skutečnost?

„Reálné je to vždycky. Projekt je připravený, spí nám tady. Čekáme jen na vhodný dotační titul," vysvětluje starosta Pavel Souhrada, ale zdůrazňuje, že žádnou možnost žádat o peníze doposud nenašli. „Na to byly doby, kdy se porcoval medvěd," podotkl starosta k získání peněz.

Obec přemýšlela i na tím, že by práce rozdělila do etap. Stejně jako to dělá v případě vylepšování základní školy. „Zatím máme přednější věci. Třeba dokončit rekonstrukci školy, opravit komunikace a splácet  úvěry. Pak je další možnost, a to bude otázka pro další zastupitelstvo. V roce 2015 nebo 2016 budeme mít splaceno více než půlku úvěrů, které nyní máme, takže úvěrové zatížení bude celkem zanedbatelné. Proto bychom si mohli vzít úvěr a rekonstrukci udělat najednou," zamýšlí se starosta.

Jaroslava Sušerová, která má v obci na starosti kulturu, by rekonstrukci Husovy kaple přivítala především pro konání koncertů a honosnějších akcí. „Prostory na to by byly vhodné. Na koncerty je tu dobrá akustika," říká Jaroslava Sušerová, podle které by sál Husovy kaple byl vhodnější, než je ten v sokolovně. „Líbilo by se mi, kdyby kaple sloužila i jako smuteční síň. Ne všichni chtějí mít rozloučení v kostele a navíc je Husova kaple blízko hřbitova," dodává Jaroslava Sušerová.

V Husově kapli, kterou obec vlastní zhruba od poloviny devadesátých let, by po rekonstrukci vznikl sál, kde by se mohly promítat filmy, mohla by se tu konat smuteční rozloučení nebo by posloužil  při vítání občánků či při předání vysvědčení žákům deváté třídy.

Původní projekt počítal, že částka na vybudování multifunkčního centra bude šest milionů korun.

Objekt je zabezpečen, aby do něj nezatékalo.