Třiadvacet náhrobních kamenů poničili v přesně nezjištěnou dobu neznámí vandalové na židovském hřbitově. Dvě náhrobní desky rozlámali, tři pomníky jsou po pádu poškozené, ostatní leží povalené na zemi. Je pravděpodobné, že u vyvrácení některých desek museli být nejméně dva lidé. Poškozené jsou také některé krycí střešní tašky na hřbitovní zdi.

Židovský hřbitov byl založen u Písku v roce 1879, kdy tu žila asi čtyřsetčlenná židovská komunita. Do té doby pochovávali Židé svoje zesnulé v Miroticích.

„Hřbitov u Písku je významný také tím, že tu byl pochován básník Richard Weiner, který byl před první světovou válkou pařížským dopisovatelem Lidových novin a proslul jako autor první české protiválečné prózy s názvem Lítice,“ řekl ředitel Prácheňského muzea v Písku Jiří Prášek, kterého fotografie zachytila při prohlídce poničených náhrobků.

Weiner byl pak proti všem židovským zvyklostem v roce 1987 exhumován a jeho ostatky převezeny na Lesní hřbitov do Písku.

Na poničeném hřbitově pak leží ještě jedna zajímavá osobnost. Je jí Kamila Stösslová, blízká mladičká přítelkyně Leoše Janáčka. Toho prý inspirovala k napsání Listů důvěrných, nebo Kátě Kabanové. Kamila zemřela v pětatřiceti letech na rakovinu, ale jestli byl poničen také její náhrobek, se zatím nepodařilo zjistit.

Předběžné odhady uvádějí, že vandalové zůsobili škodu asi 60 000 korun, ale tato částka nebude pravděpodobně konečná.

Podle dosavadního zjištění se zřejmě jedná o čistý vandalismus bez projevu národnostní nesnášenlivosti. Policisté totiž nikde nenašli symboly či znaky ukazující na rasistický motiv. Policisté by velmi uvítali, pokud by někdo mohl přispět svým svědectvím k odhalení pachatelů.