Žádost zdůvodňují nebezpečím úrazu kolemjdoucích při míčových hrách a stále se zvyšujícím počtem dětí v lokalitě.

Městský architekt Josef Zábranský však s oplocením nesouhlasí. Místo toho navrhl instalaci síťových zábran v úsecích za brankami s tím, že podélné strany areálu by zůstaly volné jako v současném stavu.

Negativní stanovisko k oplocení hřiště sdílely i odbory výstavby a životního prostředí a městské služby. Naopak s doplněním nových laviček všichni souhlasí. „Městské služby to ještě projednají s osadním výborem, ale s umístěním nových laviček nemáme problém,“ zmínil místostarosta Písku Jiří Hořánek.

Pevné oplocení celého hřiště rada města na základě doporučení zamítla.