Náklady na multifunkční hřiště na florbal, fotbálek nebo hokej s umělým povrchem a oplocením předpokládá autor na milion korun. "Na základě nápadu místních lidí ze sídliště M. Horákové jsme připravili projekt hřiště s umělým povrchem o rozměru 22 x 12 m. Lidem a dětem chybí na sídlišti hřiště na fotbálek, florbal nebo hokej. Umísťujeme jej do vnitrobloku za Olympií, kde je dostatek volného místa," uvádí v přihlášce autor návrhu Pavel Šebelle. Dodává, že žádné veřejné hřiště na tyto sporty na sídlišti a vlastně ani ve městě není.

Pilotním projekt písecké komunitní zahrady vnáší komunita Naše Hradiště do města možnost vlastní produkce ovoce, zeleniny či květin. Na veřejném prostoru na návsi na Hradišti se mohou aktivně zapojit místní občané napříč generacemi, ať už při úklidu pozemku, výsadbě jedlého lesa nebo budování záhonů. "Naučíme se starat o společné zázemí a odpovědnosti za své okolí. Odměnou pak bude relaxace v zeleném srdci Hradiště," uvádí za hradišťský spolek Jiřina Konvičková. Využití návsi na Hradišti se už dlouho řeší. Proto se dala dohromady skupina místních obyvatel, která přišla s tímto nápadem. Na jeho realizaci potřebuje z participativního rozpočtu 582 tisíc korun. "Žádáme o drobné nářadí a přístřešek na nářadí, travní osivo, vyčištění studny a ruční pumpu, posezení k ohni a venkovní stůl s lavičkami a materiál na vyvýšené záhony, které si vyrobí sami zájemci o komunitní pěstování. V letošním roce chceme také uspořádat podzimní výsadbu ovocných dřevin a keřů, kde si rostlinný materiál i samotnou realizaci zajistí sami obyvatelé Hradiště. Druhou fází tohoto projektu je dovybavení technického zázemí čerpadlem s výkopem a přívodem elektřiny, zahradnickým nářadím, sekačkou a křovinořezem, společenským zázemím s pergolou, lavicemi, seniorským prvkem s rotopedem, herním prvkem pro děti. Vše v příštím roce 2021. V rozpočtu počítáme i s pokrytím nutných nákladů na tříletý provoz komunitní zahrady - elektřina a pohonné hmoty," stojí v přihlášce.

Rekonstrukce kamenného mostu přes Mehelnický potok v Semicích by měla podle projektu stát 999 tisíc korun. "Cílem není lokalitu měnit, ale udržovat její duch a trochu i odkázat na malou podobnost se slavným kamenným mostem v Písku. Krom toho je most poškozen zatékající vodou, má nebezpečně nedostatečnou výšku parapetních zdí a dle znalce je oprava nutná. Místo je zarostlé náletovými dřevinami a konstrukci nedá vyniknout. Tento projekt byl diskutován osadním výborem Semice, který se jednohlasně k této akci hlásí. Stejně tak občané Semic rekonstrukci tohoto malého unikátu přivítají," uvádí autor návrhu František Machač s tím, že byla zpracována architektonická studie rekonstrukce mostu, na základě které byl připraven návrh rozpočtu.

Participativní rozpočet v Písku.Zdroj: Deník / Lucie Kotrbová

Celkem už je v Písku do participativního rozpočtu přihlášeno devět projektů. Dalšími jsou informační tabule u lávky Dagmar Šimkové spojující Hradiště a Václavské Předměstí, discgolfový park na Bejčáku, kryté stání pro kola, Sdílna neboli sdílená dílna, šplhací lanový prvek na dětské hřiště ve Smrkovicích a relaxační park ve vnitrobloku za Olympií s multifunkčním hřištěm.

Více o jednotlivých projektech najdete na webové stránce paropisek.cz. Tam lze také do 15. května podávat vlastní návrhy. Podmínkou jejich úspěchu je získání podpory minimálně dvaceti zaregistrovaných občanů města. Tu musí získat do konce května, následovat bude posuzování proveditelnosti jednotlivých projektů, které projdou. V současné době má největší podporu 13 hlasů discgolfový park, který byl prvním přihlášeným projektem. Devět hlasů zatím získal šplhací lanový prvek na dětské hřiště ve Smrkovicích, pět hlasů informační tabule u lávky Dagmar Šimkové, čtyři hlasy relaxační park ve vnitrobloku za Olympií, po třech hlasech mají Sdílna a most přes Mehelnický potok, dva hlasy stání na kola a po jednom hlasu hřiště na sídlišti M. Horákové a komunitní zahrada na Hradišti.