Co se vám podařilo za první dva roky?

Jak v uplynulých letech, tak i v současnosti rekonstruujeme a udržujeme nemovitosti v majetku obce. Po rekonstrukci Kulturního domu v Hrejkovicích a opravě prodejny v Níkovicích v současné době pracujeme na rekonstrukci KD v Pechové Lhotě za aktivní spolupráce občanů Pechovy Lhoty. Na tyto akce využíváme dotace z POV Jihočeského kraje.

V letošním roce jsme získali dotaci na autobusové čekárny. Na Chlumku a v Pechové Lhotě jsou již hotovy, čekárnu v Níkovicích a zastávku na dmýštické silnici dokončujeme. Průběžně opravujeme místní komunikace.

Jaké máte plány na druhý poločas volebního období?

V následujících letech je prioritou příprava projektu a vybudování víceúčelového sportoviště, které pro naše obce chybí. Požádali jsme o zhotovení nového územního plánu a v současné době připravujeme projekt na kanalizaci a čističku odpadních vod v Hrejkovicích – ve spolupráci se SORP. Dále bude pokračovat údržba místních komunikací a úprava veřejných prostranství ve všech částech obce.

Příště bude odpovídat starosta Temešváru Jaroslav Sup.