Ve smlouvě je věcné břemeno k celému nabývanému pozemku. „Znamená to, že předkupní právov případě, že bychom chtěli kapli s pozemkem někdy prodat, má církev.

Dále je to požadavek, aby mohli kapli užívat k církevním účelům,“ upřesnil starosta města Zdeněk Bárta s tím, že smlouva je už podepsaná. Přijetí daru kaple od církve schválili zastupitelé už v roce 2016, smlouvu dostali od církve loni v prosinci, kdy ji také projednali.

Zimní údržba se letos v Mirovicích prodraží

Důvodem je porouchané rozmetadlo za traktor na posyp místních cest drtí. Rozbilo se při údržbě cest na konci roku a nedá se opravit. Proto radní schválili nákup nového za cenu 56 tisíc korun, aby byly místní cesty přes zimu dobře sjízdné.