V případě, že by ji v budoucnu město chtělo prodat, má podle smlouvy předkupní právo Římskokatolická farnost. Další podmínkou je přijetí věcného břemene služebnosti, kterou ještě před podpisem smlouvy projedná rada města. O přijetí daru kaple od církve jednali zastupitelé už v roce 2016, znění darovací smlouvy dostali na sklonku minulého roku.

Ilustrační foto
Největší letošní investicí bude stavba školky