„Obrátili se na nás vlastníci pozemků v katastrálním území Klisín, kteří chtěli, aby jim město umožnilo výstavbu rodinného domu,“ uvedl vedoucí městského odboru regionálního rozvoje Petr Švára.

Jedná se o to, že část katastrálního území Klisín, který spadá pod město Milevsko, vybíhá do katastrálního území Březí u Milevska, které spadá pod obec Zhoř.

Tato část sousedí se zastavěným územím v Březí a zároveň s místní komunikací, kolem které je již po obou stranách částečná výstavba domů pro bydlení. Pozemek, na kterém jeho vlastník chce postavit dům, se nachází v tomto výběžku. Proto se podle Petra Šváry jeho majitel dotazoval na změnu územního plánu města Milevska, aby si tu mohl dům postavit. Pro město by to však znamenalo, že by v budoucnu mohly vzniknout v Březí, místní části Zhoře, dva až tři domy, o které by se muselo město starat, zajišťovat odvoz domovního odpadu a podobně. Jako jednodušší varianta se ukázala změna katastrální hranice ve prospěch obce Zhoř, která o změnu po dohodě s majiteli pozemku požádala.

Na doporučení ředitelky katastrálního úřadu byly podle Petra Šváry do změny zařazeny ještě dva pozemky, jeden města – kus cesty a jeden soukromý – orná půda, jehož majitelka se změnou souhlasí.

Podobné situace řešili v minulosti stejným způsobem také s obcemi Zbelítov a Hrejkovice.