Město proto vykoupilo starý statek a nechalo ho zbourat. Ale jak naložit s volným prostranstvím? „Odpověď na tuto otázku hledáme společně s osadním výborem. V každém případě ještě letos se počítá s rozšířením silnice a s vybudováním chodníku mezi prodejnou potravin a návsí,“ vysvětlil situaci místostarosta Jiří Hořánek (ANO).

Na celé prostranství byly původně ve hře tři varianty: vybudování parkoviště, zlepšení poměrů v křižovatce nebo přemístění zastávky městské hromadné dopravy. „Parkoviště nutně potřebujeme. Při fotbalových zápasech auta překážejí provozu,“ shodli se členové osadního výboru.
S vlastním návrhem přišla komise pro architekturu a urbanismus při radě města.

Hradišťská náves je uzavřený urbanistický celek historicky vytvořený rostlou zástavbou. „Komise proto doporučuje tento prostor nedeformovat volným prostorem, ale naopak ho opět pohledově uzavřít,“ uvedl městský architekt Josef Zábranský.

Řešením by mohl být prodej pozemku, ovšem bez části plochy určené na rozšíření komunikace a vybudování chodníku. Nemovitost, kterou zde nový majitel postaví, by opět náves uzavřela přibližně tak, jako to bývalo v minulosti.

Za peníze, které město prodejem získá, by bylo možné vybudovat parkovací plochu pro potřeby fotbalového areálu. Bylo by to však podmíněno změnou Regulačního plánu.

To je však jen jedna z možností, o které se ještě bude diskutovat hlavně s obyvateli Hradiště a zdejší tělovýchovné jednoty. Konečné návrhy budou předloženy radě a zastupitelstvu města.