Po domluvě s ostatními členy vedení města zůstávají v kompetenci Josefa Knota nadále investice a rozvoj. Opoziční zastupitel Ondřej Veselý na jednání navrhoval, aby si ve své gesci ponechal také hospodaření města. Tento návrh však zastupitelstvem neprošel.

Finance si tedy přebere starostka Eva Vanžurová a dopravu a městské organizace místostarosta Jiří Hořánek. Ten se měl podle původního návrhu také stát 1. místostarostou a zároveň zástupcem starostky v době její nepřítomnosti.

Nakonec však pořadová čísla zůstávají nezměněna. Josef Knot je tedy 1. místostarosta, Jiří Hořánek 2. místostarosta.